RED SQUARE staat voor

 

LOG IN

 

Uw winkelwagen is leeg.

Legal Notice

 

Wettelijke mededeling

Gelieve dit bericht aandachtig te lezen. Het regelt uw gebruik van deze websitepagina's (hierna genoemd "Red Square / i-Folks website") en al het materiaal dat erop aanwezig is. De beschikbare materialen op de website van Red Square / i-Folks worden geleverd door Red Square / i-Folks, Begijnenstraat 60B4, 3290 Diest (België), dit in overeenstemming met onderstaande voorwaarden en condities. Door gebruik te maken van de Red Square / i-Folks website stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en -condities in deze wettelijke vermelding.


Copyright

De volledige inhoud van de Red Square / i-Folks website inclusief alle website ontwerpen, teksten, tekeningen, grafische voorstellingen, foto's, films en andere elementen van deze websitepagina's zijn de enige en uitsluitende eigendom en het auteursrecht van Red Square / i-Folks of bevatten de toestemming van de desbetreffende eigenaar, ONDER VOORBEHOUD VAN ALLE RECHTEN. Gebruik van materialen op de Red Square / i-Folks website, inclusief reproductie, aanpassing, wijziging, vertaling, distributie, heruitgave of aangebrachte linken voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden is zonder de expliciete geschreven toestemming van Red Square / i-Folks strikt verboden. Het downloaden of op een andere manier kopiëren van de Red Square / i-Folks website zal u geen eigendomsrecht geven met betrekking tot software of ander materiaal. Elke inbreuk zal vervolgd worden door geschikte gerechtelijke stappen.


Privacy

Red Square / i-Folks beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers. Bij een bezoek aan de Red Square / i-Folks website kunt u ons informatie doorsturen over uzelf of uw bedrijf, zoals uw naam en adres, die we mogelijk nodig hebben om u te contacteren. Als u ervoor kiest om ons deze informatie te verstrekken, dan mag u erop vertrouwen dat Red Square / i-Folks deze gegevens zonder uw toestemming niet doelbewust zal verspreiden of verkopen aan iemand buiten het bedrijf Red Square / i-Folks. Red Square / i-Folks treedt op als data controller voor deze gegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en eventuele onjuiste gegevens te laten verbeteren. Daarnaast heeft u het recht om u kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

U erkent dat derden zich toegang kunnen verschaffen tot de gegevens die u via een openbaar netwerk verstuurt en dat Red Square / i-Folks niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een dergelijk ongeoorloofd gebruik. Verder erkent u dat Red Square / i-Folks naar eigen inzicht een beroep kan doen op leveranciers van webdiensten om de webservers te beheren en gegevens op te slaan op back-upschijven, en dat deze leveranciers, buiten weten van Red Square / i-Folks om, derden die derhalve van Red Square / i-Folks geen toestemming kregen, kunnen inschakelen om deze diensten voor hen te verrichten.


Google Analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De cookies genereert informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres). Die wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Cookies

Deze website werkt met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker. In uw browser kunt u een instelling selecteren die ervoor zorgt dat u een boodschap te zien krijgt indien een website cookies gebruikt. U kunt dan zelf kiezen om de cookie te accepteren of te blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Aangezien er diverse browser bestaan die allemaal op verschillende manieren werken, kijkt u best in het menu Help om de instelling van uw browser te vinden.

 

driven by Drupal - powered by iFolks